In dit blog neem ik jullie graag mee in de wereld van de aura. Ieder mens, dier of voorwerp heeft een aura. Dit is een energieveld of lichtveld om dit levende wezen of voorwerp heen. Bij mensen kan de aura heel erg snel veranderen van kleur. Bij voorwerpen is deze vast van kleur. De aura bij mensen en dieren veranderd doordat het energieveld wordt opgewekt door lichaamsprocessen.

In een grot in Australië kun je een voorhistorische tekening vinden van vele duizenden jaren oud met mensen die een gouden halo om hun hoofd hebben. De natuur gaf ons alles om aura’s te kunnen zien. Het enige wat je nodig hebt is weten hoe je je zintuigen samen met een bewuste inspanning moet gebruiken.

Iedereen kan tot op zekere hoogte aura’s zien!

Alles in het Universum bestaat uit energie. Zelfs onze gedachten zijn energie, oftewel vibraties. We zien de aura als een electro fotonische trillingsreactie met externe impulsen. De aura bevat informatie over het voorwerp.

De aura rondom mensen is gedeeltelijk samengesteld uit elektromagnetische (EM) straling, reikend van microgolven, infrarood (IR) tot UV licht. Het laag frequentiële microgolf en infrarood gedeelte van het spectrum (lichaamswarmte) lijkt betrekking te hebben op de lage niveaus van het functioneren van ons lichaam (DNA structuur, metabolisme en bloedsomloop) terwijl het hoog frequentiële deel (UV deel) meer betrekking heeft op onze bewuste activiteit zoals denken, creativiteit, intenties, humor en emoties. Russische wetenschappers voeren experimenten uit waarin gesuggereerd wordt dat DNA gewijzigd kan worden door de microgolf aura te beïnvloeden. Dit hoogfrequente UV gedeelte is heel belangrijk en interessant, maar grotendeels niet verkend. En dit gedeelte kon men zien met het blote oog.

Waarom moeten we aura’s kunnen zien?
De kleuren en intensiteit van de aura, speciaal rondom het hoofd, hebben een hele speciale betekenis. Door iemands aura te zien kun je eigenlijk de gedachten van iemand zien voor je ze het verbaal hoort uitdrukken. Als ze niet overeenstemmen met wat deze persoon zegt, zie je iedere keer effectief een leugen. Niemand kan onbespied voor je liegen. Met de aura kunnen we niet doen alsof. Het toont onze ware aard en intenties aan iedereen.

Onze aura is ook onze spirituele handtekening. Wanneer je een persoon met een heldere zuivere aura ziet, kun je er zeker van zijn dat deze persoon goedaardig en spiritueel gevorderd is, ook al is hij of zij bescheiden en zich er niet van bewust. Wanneer je een persoon ziet met een grijze of donkere aura, dan kun je er bijna zeker van zijn dat deze persoon onzuivere intenties heeft, ongeacht hoe indrukwekkend, welbespraakt en goed gekleed hij of zij lijkt te zijn.

Het is vooral belangrijk om de aura van elke religieuze leider, spiritueel leraar, meester of goeroe te controleren.

Door aura’s te lezen blijkt het mogelijk om storingen in het lichaam (ziektes) te diagnosticeren alvorens de fysieke symptomen duidelijk worden. Door je aura bewust te controleren kun je eigenlijk jezelf genezen.

Soms hebben mensen een zwakke of doffe aura. Dit blijkt een rechtstreeks gevolg te zijn van hun levenslange materialistische houding, het ontkennen en onderdrukken van de ontwikkeling van het bewustzijn en diverse emoties. Zo’n houding onderdrukt hun aard en daarmee ook hun aura.

Wanneer mensen beseffen dat hun aura zichtbaar is en veel mensen deze kunnen zien, zullen ze er over waken wat ze denken. Ze zullen proberen hun eigen aura te zien en te verhogen. Gedurende dit proces zullen ze beter en wijzer worden en in staat zijn de intenties van anderen te zien. De wereld zou verbeteren als alle mensen aura’s kunnen zien.

Kinderen

Kinderen tot vijf jaar zien aura’s van nature. Kinderen kijken vaak boven het hoofd van de volwassen persoon die voor hun staat. Wanneer de kleur of de aura hun niet aanstaat, of als de kleur heel anders is dan die van hun ouders, dan gaan ze huilen, hoeveel de persoon ook mag glimlachen.

Kinderen hebben vaak veel zuiverdere en sterkere aura’s dan volwassen mensen.

Redenen verzwakte aura

1. Verslavingen

2. Te weinig goede slaap

3. Ongezonde levensstijl

4. Stress

Ook social media kunnen je aura ondermijnen

Ons lichaam, onze geest en onze ziel hebben voldoende rust nodig om weer op te laden

Gezonde voeding, gezonde levensstijl en genoeg lichaamsbeweging zijn enorm belangrijk

Met stress worden de chakra’s geblokkeerd en daardoor kunnen ook de kleuren van de aura beïnvloed worden.

Wanneer je deze 4 punten omdraait naar positieve punten, samen met ademhalingsoefeningen en meditatie, dan zal je aura versterken en je zult je sterk en gezond voelen.

De kleuren van de aura
Het interpreteren van de kleuren van de aura is lastig, omdat ieder mens een eigen interpretatie kan hebben. Maar over het algemeen kun je uitgaan van de betekenis van de kleuren zoals hieronder beschreven:

Rood
In zijn algemeenheid:

genegenheid, energie, wilskracht, onveiligheid, lichamelijke kracht, hartstocht, moed, aardgebonden, onoverwinnelijkheid, dierlijk, warmte, temperament, materialisme en bezitsdrang.

Donker rood
Daadkracht, onveilig gevoel, boosheid, moed, leiders natuur, ergernis, woede, dierlijk, bezitsdrang en dynamiek

Bruinrood, roestkleur
Gierigheid en hebzucht

Helder rood
Sexualiteit, energie, materialisme, activiteit, temperament, moed, emotionaliteit, warmte en vitaliteit

Rode wolk
Irritatie en hoofdpijn

Bloedrood
Sensualiteit

Dieprode flitsen tegen een zwarte achtergrond
Boosheid

Geel
In zijn algemeenheid:
Irritatie, intellect, nerveus, optimisme, hoger inzicht, fris, geestelijke ontwikkeling, begrip, intuïtie, bedachtzaam, wijsheid en kennis

Helder/licht geel
Intellect, sterke persoonlijkheid, geestelijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en ego

Donkergeel
Wantrouwen, argwaan, afgunst, lafheid, haat, lagere instincten en spanning

Dof okergeel
Intelligentie gebruikt voor egoïstische doelen

Okergeel
Stabiliteit, spanning, realiteit en spaarzaamheid

Zachtgeel
Intellect dat zich wijdt aan het spirituele

Roodachtig barnsteengeel
Hoger niet-zelfzuchtig denken

Oranje
In zijn algemeenheid:
Vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meeleven, trouw, genezing, gezondheid, drang tot ontwikkeling, koppigheid, vitaliteit, creativiteit, actieve intelligentie, loyaliteit, opbouwend, zelfverzekerdheid, levenslust, warmte, gevoeligheid, gezondheid, openheid en ambitie.

Oranje-geel
Scherp verstand, speels, zelfbewust, ambitie, humor en vrijheid

Geel-groen
Communicatie, sympathie, meeleven, toekomstgericht en opgewekt

Groen
In zijn algemeenheid:
Bescherming, conventioneel, hogere gedachten, terug naar verleden, natuur, onverschilligheid, creativiteit, zelfbeheersing, tolerantie, controle, beleefdheid harmonie en vrede, zelfstandigheid en toewijding.

Middengroen
Evenwicht, zorgzaamheid, betrokkenheid, geestelijke ontwikkeling, verandering, liefde, overgave en rust

Donkergroen
Eigendunk, materialisme, aanpassingsvermogen, verslagenheid en levenskracht

Olijfgroen
Eigendunk en verraderlijk

Appelgroen
Grote vitaliteit

Jadegroen
Grote geestelijke ontwikkeling en geestelijke groei

Smaragdgroen
Veelzijdigheid vernuftigheid en inventiviteit onzelfzuchtig toegepast

Kobalt of ultramarijn
Toewijding voor een spiritueel ideaal

Licht blauwgroen
Diepe sympathie en medelijden met inlevingsgevoel

Blauw
In zijn algemeenheid:
introvert, stijlvol, liefdevol, gezag, rust, intuïtie, verdieping, stabiliteit, afstandelijkheid, toewijding, wijsheid, eenzaamheid en waarheid.

Lichtblauw
Toewijding aan idealen, helderheid, zachtheid, mededogen en incasseringsvermogen

Indigoblauw
Mediumschap, voorzichtigheid, serieus, genezende eigenschappen, goedheid en geslotenheid

Violet
In zijn algemeenheid:
Gereserveerdheid, eenzaamheid, spirituele ontwikkeling, inzicht, hogere ik, creativiteit, intuïtie, kunst, mystiek, wijsheid, magie, fantasie, paranormale begaafdheid en geloof

Lila
In zijn algemeenheid:
Mystiek, expressief, magie, fijngevoeligheid, diepzinnigheid, tolerantie en artistiek

Roze
In zijn algemeenheid:
Sensibiliteit, sentimentaliteit, emotionaliteit, vrouwelijkheid, tederheid, en onvoorwaardelijke liefde

Bruin
In zijn algemeenheid:
Egoïsme, vernietiging, liefdeloosheid, aardgebonden, ziekte en afhankelijkheid

Donkerbruin
Liefdeloosheid, aard-gebonden, afhankelijkheid, ziekte en vernietiging

Grijs
In zijn algemeenheid:
Nietszeggend, onderdrukt.

Bruingrijs
Egoïsme

Grijsgroen
Bedrog en listigheid, jaloezie

Loodgrijs
Depressie

Licht (vaal) grijs
Diepe angst

Zwart
In zijn algemeenheid:
Vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief.

Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.

Zwart, in dikke wolken
Haat en kwaadwillendheid

In zijn algemeenheid:
Hoger bewustzijn, invoelingsvermogen, energiestuwing, wijsheid, levenservaring, ontwikkelde spiritualiteit en tevredenheid.

Goud
In zijn algemeenheid:
Zuiver intellect, toegepast op filosofie of wiskunde

Goudgeel
Idealistisch denken en op een hoge trap van wijsheid

Zilver
In zijn algemeenheid: Levendigheid en veelzijdigheid.

Als je “Aura” in het woordenboek opzoekt lees je “astrale stof rond het lichaam”. De aura is in eerste instantie een begrip uit de Hindoe-filosofie. Deze onderscheidt een zevenvoudige natuur die het geestelijke karakter van de mens uitbeeldt en daardoor wordt benoemd met verschillende bewustzijnsniveaus.

Een aura heeft dus 7 lagen en die hebben ieder hun eigen werkingsgebied.

Deze zijn in volgorde van belangrijkheid:

 1. het stoffelijke etherische niveau
 2. het astrale niveau
 3. het lage geestelijke niveau
 4. het hogere geestelijke niveau
 5. het spirituele causale niveau
 6. het intuïtieve niveau
 7. het goddelijke of absolute niveau

De 7 aura’s (niveaus van bewustzijn) lopen door elkaar heen en zijn de buitenste uitstraling van het lichaam. Zij worden verenigd met het lichaam in 7 krachtcentra’s ofwel chakra’s. Iedere chakra trekt een overheersende kleur straling aan die noodzakelijk so voor het evenwicht van de totale persoon. Alle leven is energie met een trillen van verschillende frequenties en zo heeft ieder trillen een corresponderende kleur.

De vorm van de aura lijkt meestal op een ei dat het hele lichaam omvat. De grootte kan variëren van 1-2 cm tot een paar meter en soms zelf kilometers. Hoe hoger de graad van ontwikkeling in spiritualiteit hoe verder de aura zich uitstrekt.

Behalve het zien met onze ogen (en derde oog) zijn aura’s ook te fotograferen en worden hierdoor zichtbaar gemaakt. Begin van vorige eeuw is door Semion Kirlian via een oude techniek de basis gelegd voor de hedendaagse aura fototoestellen. Of dit dezelfde toestellen zijn als je op beurzen vaak vindt, is nog maar de vraag.
Een medewerker van het Kirlian Instituut stelde vast dat via deze toestellen de kleuren te zien zijn die gevormd worden door de spanning, zuurgraad etc. die op dat moment op je huid aanwezig is.

De aura fotografie wordt inmiddels gebruikt voor het diagnosticeren van verschillende lichamelijke en geestelijke stoornissen van het lichaam, maar soms ook als aanvulling bij gesprekken als “leugendetector”.

De vier belangrijkste niveaus van de 7 lagen zijn de volgende:

 1. het fysieke lichaam, dit is het tastbare lichaam wat zal vergaan na onze dood
 2. het etherisch lichaam, in dit lichaam vindt de besturing plaats van alle
  levensprocessen. Denk hierbij aan opname of afgifte van energie uit diverse bronnen
  zoals de kosmos, de zon en de aarde. Deze kun je ook doorgeven
 3. het geestelijke/emotionele lichaam (astraal lichaam): denken, voelen, communiceren
  etc. Je emotionele gedachten kunnen flinke stralen in dit lichaam laten zien. Reizen
  in de tijd en ruimte zou wel eens met dit lichaam te maken kunnen hebben
 4. het spirituele aura/geestelijke huid/geestelijk omhulsel. Dit is de aura van het
  verstand en de spirituele ontwikkeling. Deze laag kan zich nog verder uitstrekken dan die van het etherisch lichaam en kan daardoor in sommige gevallen in een ander deel van de wereld gevoeld worden als onderdeel van de universele levensenergie oftewel Ki (Reiki!)

Kleuren zien
Het derde oog bevindt zich tussen de ogen en staat in verbinding met het normale zien. Het ontvangt een veel subtieler type energie dan licht. Dit type energie kan alleen ontvangen worden door dit centrum, wat ook wel het voorhoofd energie centrum of voorhoofd chakra wordt genoemd. Wanneer dit centrum actief is, zal het gericht zijn op het ontvangen van dit soort energie. Energie wat ontvangen wordt door het voorhoofd centrum gaat (net als het gewone licht) ook de weg langs de hersenen. De hersenen zetten alles om wat ze ontvangen als een plaatje, dus ook de aura wordt weergegeven als gekleurde banden die iets omringen.

De ogen, het voorhoofd centrum en het visuele gedeelte van de hersenen staan met elkaar in verbinding. Dus kan worden aangenomen dat het “normale zien” dichtbij het psychische zien staat.

Aura’s leren zien en voelen
Hoe kun je je eigen auraveld aanvoelen?

Aanraking is een makkelijke manier om je eigen aura af te stemmen en te interpreteren.

Er bestaan verschillende versies van deze methode maar hieronder staan de makkekijkste manieren,

De aura aanvoelen:

1) Bij Jezelf

 1. houd je handen ongeveer 15 cm uit elkaar, vingers gespreid (dus lichtjes open), palmen naar elkaar toegedraaid. Sluit je ogen.
 2. breng je handen langzaam naar elkaar toe tot ze elkaar raken. Herhaal dit 2 tot 3 keer
 3. de indrukken die je nu krijgt is een gevoel van warmte en zwaarte in je handen, als je ze dicht naar elkaar toe brengt. Men vergelijkt dit gevoel ook wel eens met magneten met dezelfde sterkte, hoe dichter ze naar elkaar komen, des te harder stoten ze elkaar af.
 4. heb je dit gevoeld, houd je handen dan terug in positie van stap 1 (15 cm uit elkaar)
 5. Breng nu je handen zo dicht bijeen dat ze elkaar bijna raken, doe ze dan terug op positie 1. en breng je handen dan bijeen.

Deze oefening 5 tot 6 keer herhalen

 

Wat is nu de bedoeling van deze oefening

Stap 1,2 en 3 is het voelen van je auraveld.

Bij stap 4 en 5 laad je je eigen aura op en voel je de sterkte ook toenemen.

Als je nu net na stap 4 en 5 je handen naast je slapen houdt dan voel je het verschil van de aura’s. De aura van je handen zal sterker zijn dan de aura van je gezicht.

Wanneer de oefening niet lukt, probeer het dan nog eens wanneer je echt ontspannen bent.

2) Bij je partner

Je kunt ook oefenen op je partner en bij hem/haar de aura aanvoelen. Het snelste voel je een warmte of een tinteling in je handpalm

 1. ga gewoon achter de persoon staan en ontspan je
 2. ga met je hand langs zijn of haar lichaam en houd je hand hierbij minimaal 2 cm van
  zijn/haar lichaam, vingers lichtjes gespreid. Ga hier vooral op je gevoel af, dus niet naar je hand zelf kijken. Kies desnoods een bepaald punt waar je even naar kijkt terwijl je dit doet.
 3. als je de persoon zijn/haar aura voelt, dan voel je een warmte of tinteling in je handpalm. Als je dat gevoel “vast” hebt, beweeg dan lichtjes je hand eerst heel dicht naar het lichaam toe en dan wat verder.

Tipje hier : ben je rechtshandig: gebruik dan je linkerhand – dit omdat je linkerhand gevoeliger is. Ben je linkshandig gebruik dan je rechterhand.

Ook zoals met de oefening van de handen dit een paar keer herhalen.
Je voelt dan ook de aura opladen en een soort van tegendruk.
Je hand kan dus niet meer heel erg dicht het lichaam raken en kan zelfs tot een armlengte ver, een soort van koepel rond de persoon plaatsen.

De aura zien

Zien op lichte achtergrond

 1. neem een wit blad papier hou je hand ervoor vingers gespreid
 2. kijk voorbij je hand, dus dat je hand zelf wat wazig wordt
 3. kijk naar je hand

Sommige gaan er een soort mist zien, anderen gaan er een soort van trilling zien (zoals op een hele warme dag water kunt zien op de weg). Andere gaan een gele kleur zien.

Dit is dus de aura van je hand.

Zien op donkere achtergrond

 1. houd je handen tegen een donkere achtergrond, bijvoorbeeld een donkerblauw of zwart vel papier of een donkerkleurige doek (effen)
 2. laat je vingers en handpalmen elkaar raken
 3. beweeg je handen heel snel van elkaar af naar elkaar toe
 4. houd nadat je dat gedaan hebt de handen 15 cm van elkaar

Dan zie je banen lopen (in een grijze kleur) van de vingers van de ene hand naar de vingers van de andere hand. Ze lijken verbonden.

De lijnen kunnen gewoon recht zijn of diagonaal en sommige kunnen hier al een kleur zien. Als je geen echte lijnen ziet zie je er een soort van trilling – mist.
Je kan ook bijvoorbeeld een persoon op een stoel neerzetten voor een witte achtergrond. Kijk een paar minuten voorbij die persoon.
Kijk dan naar de persoon zelf. Je ziet iets van een witte omlijning verschijnen, ongeveer 2 à 3 cm dik.

Die omtrek is de aura die het dichtste bij de persoon ligt.

Door regelmatig te oefenen ga je meer en meer kleuren zien.

Zie je in het begin niets, dan kun je ook je ogen eens half dicht houden. Dit helpt soms.
Je hoeft ook niet altijd te oefenen op een persoon. Je kunt ook oefenen op planten, gewone dagelijkse voorwerpen of op je huisdier als deze rustig slaapt. Je kunt dan zowel oefenen op het voelen van de aura als het zien van de aura.

Aura reinigen
Je aura kun je op diverse manieren reinigen. Eén van de manieren is visualiseren.

 • visualiseer jezelf onder een waterval en spoel alles weg
 • of spoel in bad of onder de douche letterlijk alles van je af
 • laat alles in de aarde zakken en neem verse energie uit de aarde op
 • visualiseer een wit licht in je handen en maak je aura hiermee schoon. Maak strijkbewegingen en verzamel alle ballast uit je lichaam en schud je handen af richting de aarde
 • haak je duimen en wijsvingers in elkaar en vorm een 8. Dit is een gesloten circuit.
  Visualiseer een prachtig wit licht om je heen.
 • visualiseer een groot vuur en dump daar al je ballast in

Gouden zon
Kom, wanneer je aura gereinigd is, in het hier en nu door de ruimte op te vullen die voorheen werd ingenomen door vreemde energie. Doe dit door vlak boven je hoofd een grote gouden zon te visualiseren. Zie hoe deze gouden energie stralen je lichaam binnenstromen. Van je kruin tot aan je tenen. Ze vult ook je hele aura. Om duidelijk een grens te ervaren, stel jezelf voor dat het zonlicht en je aura ongeveer een meter om je heen zijn en je met het grootste gemak beschermd.

Meer weten of Reiki? Ik geef Reiki op afstand. Om hier meer informatie over te krijgen, zie mijn pagina hierover.