In de numerologie kun je uitrekenen wat je lotnummer, bestemmingsnummer, expressie nummer of zielsgetal is. Dit nummer wordt gevormd uit de nummers die corresponderen met je geboortenaam. Het nummer vertegenwoordigd bepaalde elementen, kenmerken, kansen, talenten en prestaties die samenhangen met je levensdoel.

Er zijn in totaal 9 lots aantallen.

Elke uitdrukking of nummer is anders dan de andere. Door te leren werken met je persoonlijke nummers kun je je volledige potentieel benutten. Alle individuele namen kunnen afzonderlijke betekenissen hebben.

Eerste naam
is het meest uniek. Geen familie of erfgoed die op de achtergrond speelt.

Middelste naam
identificeert verborgen elementen (zoals onbekende talenten)

Laatste naam
is direct verbonden met familie en erfgoed. Het beschrijft wat je van je familie hebt ontvangen en wat je toekomstige generaties gaat geven. Dit noemt men Kerngetallen.

Bestemmingsnummer/expressienummer
Dit zijn de cijfers van alle geboortenamen bij elkaar opgeteld.

1. Pioniersgeest, onafhankelijk karakter en aangeboren leiderschapskwaliteiten. Soms bazig of opschepperig of overontwikkelde eigendunk. Soms eenzaam. Steun van geliefden, familie en vrienden nodig.

2. Gevoeligheid, balans en harmonie. Bemiddelaar, creëert harmonie door mededogen, empathie en vriendelijkheid. Paranormale vermogens en intuïtie . Kan zich ondergewaardeerd voelen of niet erkend. Moet beseffen dat er binnenin al een perfect evenwicht nodig is.

3. Communicatie. Output van twee gebundelde krachten. Essentie van creatie. Zeer begaafd in expressie. Deelt naadloos innovatieve en baanbrekende concepten door middel van kunst, schrijven en oratie. Soms behoorlijk humeurig en bij onbegrepenheid volledige terugtrekking. Belangrijk om soms te resetten, te herstellen en op te laden.

4. Aardse energie en gecentreerd rond versterken van zijn wortels. Onvermurwbaar. Investeer in solide infrastructuur om blijvende erfenis op te bouwen. Praktisch, hard werken en verantwoordelijk. Creeren logische systemen, die schaalbare groei kunnen ondersteunen. Kans op starheid. Onthouden dat regels moeten versterken en niet belemmeren. Koppigheid loslaten en buiten gebaande paden denken. Bevrij en geïnspireerd na de moed om gewaagde risico’s te nemen.

5. Vrijzinnig, avontuurlijk en vooruitstrevend. Vrijheid. Gebruik de 5 zintuigen, levenslessen door spontane daden van moed. Speelse, impulsieve en levendige geest. Soms rusteloos en ongeduldig. Moeite met dagelijkse verantwoordelijkheden van het leven te aanvaarden. Zoek geluk meer in de buurt.

6. Verzorgende, ondersteunende en empathische aard. Echte genezer. Vermogen om problemen op te lossen in emotionele en fysieke wereld en anderen te helpen door middel van zijn ongecompliceerde, doch zachte aanpak. Sterk verantwoordelijkheidsgevoel en geeft veel om familie, geliefden en vrienden. Makkelijk communiceren met kinderen en dieren, zachte tederheid en verzorger. Wordt soms te dominant en controlerend. Moet leren vertrouwen en begrip voor anderen op te bouwen. Ieder moet zijn eigen unieke pad volgen.

7. Detectives van de numerologie. Bekend om zijn onderzoekende vermogen en analytische vaardigheden. Extreem detail gericht. Aangedreven door innerlijke wijsheid, in tegenstelling tot tastbare realiteiten. Scherp ook en scherpzinnige observaties, voeden een gevatte, inventieve geest. Perfectionist, zullen vaak fouten aannemen, dus belangrijk dat 7 zijn inherente scepsis met open geest tegenwicht biedt. Niet alles zal onfeilbaar zijn, maar dat is wat het leven leuk maakt.

8. Overvloed. Materiële rijkdom en overvloed. Financieel succes. Ambitieus en doelgericht. Moeiteloos leidende posities innemen door natuurlijk magnetisme. Ziet het grote plaatje en racet naar de top van de ladder. Workaholics. Controleren en bezitterig. Negatieve eigenschappen kunnen worden verminderd door iets terug te geven aan de gemeenschap. Door zijn succes te gebruiken om anderen te helpen beseft hij dat er niets waardevoller is dan bijdragen aan het grotere goed.

9. Oude ziel. Ups and downs in het leven. Grote hoeveelheden stimuli synthetiseren en de punten psychisch verbinden om een samenhangend geheel te vormen. Missie is om hoogste bewustzijnsstaat te bereiken en om anderen te helpen ook dit bewustzijn te bereiken. Is niet bang om te transformeren en zijn kneedbare geest inspireert anderen om hun eigen bewegingsbereik te verkennen. Moet zich goed verankeren. Moet leren om het abstract met het tastbare in evenwicht te brengen en uiteindelijk zijn plaats te vinden op het snijvlak van fantasie en realiteit.

Meestergetallen

Dit zijn getallen die extra kracht en dynamiek in zich hebben en hierdoor sterker en diepgaander uitwerken. Ze bepalen voor een gedeelte je levensweg. Het getal wordt versterkt door zichzelf, het heeft een dubbele kracht. Meestergetallen zijn 11, 22 en 33.

Als je jou eigen persoonlijke getal hebt berekend, krijg je een basisgetal. Dit getal wordt bijna altijd teruggebracht tot 1 getal. De 11, 22 en 33 worden niet teruggebracht tot 1 getal, omdat dit de meestergetallen zijn. De enige absolute meestergetallen zijn 11, 22 en 33.

De getallen 44, 55, 66, 77, 88 en 99 hebben een speciale waarde omdat dit dubbele cijfers zijn en daarmee extra kracht geven. Ze worden dus niet gezien als meestergetal. De numerologie geeft aan dat de persoon die de meestergetallen ziet, een speciale rol moet voltooien. De meestergetallen hebben betrekking op spirituele gaven en een verhoogd geestelijk bewustzijn. Meestergetallen kunnen voorkomen in je geboortedatum (bijvoorbeeld als je op de 22e bent geboren) of in je geboortejaar (geboren in 2011). De meestergetallen werken het sterkst als de totale berekening van je geboortegetal een meestergetal vormt. Als je meestergetallen ziet, betekent dit vaak dat je wordt wakker geschud. Het is dan belangrijk om opnieuw te kijken naar jezelf en de situatie waarin je je op dat moment bevindt.

De meestergetallen geven je mogelijkheden om doelen te bereiken door je te ondersteunen met het overwinnen van obstakels. De energie van de meestergetallen kan gevoelens van spanning opleveren, waardoor het van belang is dat je jezelf bewust bent van de meestergetallen en de invloed die ze hebben op jouw leven. Een meestergetal kan ervoor zorgen dat jij je gemakkelijker kan verbinden met je innerlijke ik en je hogere spirituele bewustzijn. De drie meestergetallen samen vormen de driehoek van verlichting. Getal 11 staat voor de visie, getal 22 staat voor de actie en getal 33 biedt begeleiding.

11. De dromer (de intuïtieve)
Het getal 11 wordt gezien als het intuïtieve getal. Dit getal gaat in op je spiritualiteit en geeft je daarnaast verhoogd geestelijk inzicht en een verhoogd bewustzijnsniveau. Dit kan zorgen voor verlichting, maar wordt ook wel de dromer genoemd omdat het niet inspeelt op het rationeel denken. Het getal 11 kan een echte leider zijn, met een hogere gevoeligheid voor helderziendheid en spiritualiteit; het hoger bewustzijn. Als het getal 11 alleen naar binnen wordt gekeerd en niet wordt gebruikt voor de buitenwereld, kan het angsten veroorzaken doordat je overgevoelig, onvoorspelbaar en impulsief wordt. Dit kan ervoor zorgen dat je onzeker wordt over jezelf omdat je niet het doel kan bereiken wat je wil. Uiteindelijk kan zich dit ook omzetten tot lichamelijke klachten. Je moet bij dit getal je eigen zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid laten groeien zodat je volledig op jezelf leert vertrouwen. Dit geeft je uiteindelijk de moed om je kracht in te zetten en ook praktisch te kunnen gebruiken.

22. De meester bouwer (de bouwer van de betere wereld)
Het getal 22 gaat in op je doorzettingsvermogen en je eigen kracht om veranderingen te kunnen doorzetten. Dit getal is vooral gericht op praktische resultaten die zichtbaar, tastbaar en meetbaar zijn. Het getal 22 heeft grote plannen, een hoog gevoel van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid en is een ideale en natuurlijke leider. Het probleem met het getal 22 is dat het, net als de 11, gemakkelijk naar binnen kan keren. Dit zorgt voor te hoge eisen aan zichzelf, die niet te behalen zijn en waardoor er grote druk en stress ontstaat en de zelfverzekerdheid wegvalt. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot lichamelijke klachten, doordat je alle verantwoordelijkheid zelf wilt dragen. Het is oké om soms de verantwoordelijkheid over te dragen aan anderen en hierin je emoties te tonen. Als je op je best bent, ben je in staat om hard te werken en successen te behalen.

33. De meesterleraar (de genezer)
Het getal 33 gaat dieper in op je eigen ontwikkeling en bewustzijn van het universele en staat ook wel bekend als de genezer. Het getal 33 zorgt voor een hoge toewijding aan de wereld en aan anderen. Het zorgt voor spirituele ontwikkeling. Deze personen staan altijd klaar voor anderen doordat ze liefdevol en vindingrijk zijn. Deze personen kunnen in de problemen komen doordat ze zichzelf wegcijferen. Ook jij mag er zijn, mag jezelf zijn en mag je emoties (h)erkennen en uiten. Voor deze personen is het soms lastig om zichzelf te zien zoals zij anderen zien. Het is oké om ook jezelf lief te hebben. Als jij op je best bent, ben je in staat om ervoor te zorgen dat mensen in harmonie kunnen leven met zichzelf, anderen en de natuur. Vaak voelen kinderen en dieren zich tot je aangetrokken omdat jij een bepaalde rust in je draagt die zij kunnen voelen.

Overige Dubbele getallen

  • 44. Het getal 44 geeft balans tussen je spirituele zijn en je lichamelijke zijn en vormt daarmee de basis voor de toekomst doordat het zorgt voor evenwicht.
  • 55. Het getal 55 staat voor het raad geven en zorgt ervoor dat je oude en/of negatieve (denk)patronen kan doorbreken waarmee je je eigen vrijheid creëert.
  • 66. Het getal 66 staat voor harmonie en geeft de mogelijkheid om (liefdes)relaties harmonieus en liefdevol op te bouwen en te onderhouden.
  • 77. Het getal 77 staat voor inzicht in jezelf, zelfkennis, zelfreflectie en wijsheid door openbaringen vanuit je innerlijke ik, wat je innerlijke verlichting kan geven.
  • 88. Het getal 88 gaat over onze gedachten, emoties en ons gedrag en geeft ons inzicht hierin.
  • 99. Het getal 99 staat voor vooruitgang. Het geeft ons inzicht in onze motivatie en het doel wat we willen vervullen.

Engelen getallen en hun betekenis
Engelen geven ons graag tekens en boodschappen via engelen getallen. Kom jij vaak dubbele getallen tegen? Of zie je steeds weer dezelfde getallen wanneer je op jouw wekker kijkt? Grote kans dat de engelen je dan iets willen meegeven of iets duidelijk willen maken. Hoe engelen getallen werken en wat ze betekenen kan je hieronder lezen!

0       Het getal nul laat je weten dat het licht met je communiceert. En ook dat je meer in verbinding staat met God en de engelen.

1        Let op je gedachten en wat je denkt. Denk niet in angsten en zorgen, maar denk positief en heb vertrouwen. Waar je aandacht aan geeft, groeit.

2       Weet dat de engelen je gebeden altijd horen. Houd dan ook geloof, moed en vertrouwen, ook wanneer het nu lijkt alsof dit niet zo is.

Kortom heb vertrouwen in het goddelijke en de engelen!

3       Je bent omringt door verlichte meesters die je graag willen helpen. Sta hen toe je te helpen.

4       Je kan en mag je engelen altijd om hulp vragen, ze zijn er altijd voor je. Ze geven je graag raad, vertrouwen en een gevoel van veiligheid.

5       Er staat een positieve verandering of ontwikkeling voor je klaar.

6       Houd spiritualiteit en materialistische zaken in balans. Houd in de gaten waar het echt om gaat. Maak verbinding met jezelf en je hart om te

voelen wat echt belangrijk voor je is.

7       Ga zo door, je zit op het goede spoor!

8       Er staat overvloed op financieel vlak voor je klaar, sta er voor open! Ook kan het getal 8 betekenen dat je een nieuwe levensfase in gaat.

9       Weet dat wat jij leuk vindt en een passie voor hebt niet voor niets zo is. Vertrouw dat jouw hart je op die manier de weg wijst naar jouw levensdoel.

Jouw talenten en passies hebben hier dan ook mee te maken. Wat kun jij delen, brengen met jouw talenten en passie?

10     Vertrouw op je intuïtie en je ingevingen en ook op de tekenen die je ontvangt. Dat is de manier waarop het goddelijke met je communiceert!

God en de engelen geven je via die weg dan ook boodschappen en aanwijzingen die jou kunnen helpen.

Dubbele getallen van de engelen
Dubbele getallen worden ook wel meestergetallen genoemd. Een dubbele 4 of een dubbele 1 heeft dan ook meer kracht dan een enkele 1 of een enkele 4. Wanneer je dubbele getallen ziet, weet dan er er nog meer kracht achter en in die boodschap zit! De betekenis van dubbele getallen vindt je hieronder.

De betekenis van dubbele cijfers

00       De engelen willen je laten weten dat je open mag staan voor tekens en boodschappen van het licht. Durf te luisteren naar je intuïtie en deze te volgen.

11       Weet dat je verlangens, dromen en ideeën niet voor niets hebt. Durf je dromen een kans te geven!

22       Jouw overtuigingen manifesteren zich snel! Blijf vertrouwen op je wensen en sta open voor de kansen die je krijgt aangereikt.

33       Je wordt geholpen door de lichtwezens en jouw engelen. Werk met hen samen en vraag hen gerust om hulp en raad, ze zijn er immers om je te helpen!

44       Weet dat je jouw engelen altijd om hulp kunt vragen wanneer je ergens een oplossing of een uitkomst voor wilt vinden. Vertrouw op de leiding

en de tekens die je ontvangt. Gun jezelf en andere rust.

55       Je mag iets loslaten en je voorbereiden op een positieve verandering. Onthoud dat iets loslaten niet altijd iets verliezen betekent. Loslaten is ook

de deur openzetten voor iets nieuws. Kijk naar mogelijkheden en denk niet in beperkingen.

66       Probeer je focus op het materialistische wat los te laten en breng je aandacht naar binnen daar kan je voelen wat echt belangrijk is. Open je ogen

voor de onzichtbare wereld die er voor je is en je altijd steunt en helpt als je daarvoor openstaat.

77       Blijf trouw aan jezelf! Je doet het goed en blijf zo doorgaan! Heb vertrouwen in je pad.

88      Sta open voor de overvloed die jou kant op komt, geniet ervan en durf het te delen met de wereld om je heen en degene die het nodig hebben.

99      Vertrouw op je intuïtieve kracht, je bent hebt heel veel licht te delen. Hoe meer je kunt vertrouwen op jouw eigen krachten hoe meer je dienstbaar

kunt zijn naar de wereld.

Driedubbele engelen cijfers

111       Aandacht naar jezelf terug brengen en jezelf weer tot prioriteit maken. Dit getal kun je tegenkomen als je veel aan het malen en piekeren bent.

Het is een uitnodiging om meer los te laten.

222       Je staat op het punt een transformatie in te gaan waarin twee-strijden geheeld gaan worden. Aanmoediging om door te zetten. Je bent op de

goede weg en het universum helpt je energetisch op alle mogelijke manieren.

333      Je staat in connectie met je spirit team. Deze ben je aan het versterken. Blijf gefocust op wat je wilt. Sterke manifestatie-energie en

blijf op je gronding letten

444      Uitnodiging om los te laten. Heb meer vertrouwen in jezelf, het universum en het leven zelf. Het leven loopt niet altijd zoals je zou willen,

maar het universum is er voor je en beschermt en ondersteunt je. Er wordt aan een nieuw plan gewerkt.

555       Dit getal geeft aan dat je je in een (onbewust) proces bevindt. Dit proces zit in een afrondende fase. Het kan heel pittig voelen en dat gevoel

mag er ook zijn. Zorg goed voor jezelf. Verken je eigen aardse behoeftes. Je mag meer ruimte innemen en jezelf meer laten zien.

666      Balans tussen het spirituele en het aardse. Balans tussen het materiële niet nodig hebben en ervan kunnen genieten. Wees niet te streng

over je verlangens maar geniet ook van liefde en andere zaken en zorg voor een appeltje voor de dorst.

777       Je hebt iets te vertellen. Je hebt een boodschap of advies die je vaker mag delen. Zuivere connectie tussen jou en het universum en daar

mag je iets mee doen. Je bent ook verder aan het ontwaken. Je paranormale gaven worden steeds sterker.

888      Dit getal is eigenlijk een vraag aan jou. Wat wil je echt? Waar wil je dat je energie naar toe gaat? Zorg dat je in balans blijft qua geld uitgeven.

Zorg dat je ook ruimte, tijd en energie overhoudt voor de dingen die je echt belangrijk vindt en waar je gelukkig van wordt. Juist als dit in

balans is, kun je overvloedt, in welke vorm dan ook, in je leven creeren.

999      Staat voor afronding van een oude fase en voor het ingaan van een nieuwe tijd. Je mag meer gaan doen met je zieledoel. Je mag je zielsmissie

meer gaan leven. Tijd om er meer aandacht aan te besteden. Je leeft niet voor niets!

000      Dit is een uitnodiging om meer naar binnen te keren en het contact met jezelf en de bron te versterken. Je maakt onderdeel uit van een veel

groter geheel en je bent daarmee verbonden. Je mag ook een stapje terug doen en dingen meer vanaf een afstandje bekijken zodat je hele

andere waardevolle dingen kunt waarnemen.

Betekenis tijden digitale klok

Zie jij steeds dezelfde cijfers op je digitale klok of wekker? Wanneer steeds dezelfde tijd terug blijft komen negeer dit signaal van de engelen dan niet en sta open voor hun raad.

11:11   Je gedachten worden manifestaties. Houd dat in je achterhoofd en richt je aandacht op het positieve oftewel dat wat je wilt in leven. Laat negatieve en angstige gedachten los. Vraag gerust hulp aan de engelen om je hierbij te helpen.

12:12   Houd vertrouwen in je gebeden. Ze worden gehoord! Blijf je aandacht en gedachten richten op het positieve en heb geloof en vertrouwen in het goddelijke en de engelen en de uitkomst van je gebeden.

13:13    Weet dat je omringt bent met en door engelen en lichtwezens. Ook zijn er verlichte meesters bij je in de buurt die je graag helpen en raad geven. Houd je gedachten gericht op je wensen en laat je zorgen los.

14:14    De engelen zijn bij je er staan voor je klaar. Heb vertrouwen in de kracht van de engelen en blijf je bewust van je gedachten en hun manifestatie kracht.

15:15    Er komt een positieve verandering op je pad. Heb vertrouwen in het positieve en de kansen die het je zal brengen. Kijk wat voor positiefs het je kan brengen en laat je zorgen en negatieve gedachten los.

16:16   Wat is echt van betekenis? Houd materialistische verlangens en spiritualiteit in balans. Durf voorbij materieel bezit te kijken. Oftewel focus je op wat er toe doet en dat wat jou echt blij maakt.

17:17   Houd je gedachten vol liefde en positief. Zo zal je positieve energie in je leven manifesteren. Je bent op de goede weg!

18:18    Je gedachten zijn krachtig en manifesteren zich in je leven. Daarom is het goed je gedachten positief te houden en je te richten op liefdevolle en positieve gedachten die je overvloed kunnen brengen.

19:19   Jouw passies en dat waar je blij van wordt heeft te maken met je wat je kan geven en brengen hier op aarde. Richt je op dienstbaarheid en volg het verlangen van je hart. Durf creatief te zijn en omarm je ideeën!

20:20   De engelen zijn bij je en het goddelijke communiceert met je. Volg de goddelijke leiding die je krijgt op! Je kunt via meditatie contact maken met de bron en natuurlijk ook via een gebed. Vertrouw erop dat je gebeden worden gehoord, ook wanneer dit nog niet zichtbaar is.

21:21   Alles is met elkaar verbonden. Zo staat ook jij energetische in verbinding met de bron en het goddelijke. Omarm deze verbinding! Je gedachten zijn energetische vormen van communicatie. Houd daarom je gedachten liefdevol, zuiver en positief. Zo zal het goddelijke je helpen liefdevolle energie en positiviteit te manifesteren.

22:22    Heb vertrouwen in het goddelijke en in de situatie. Weet dat het goed komt en alles op zijn plek zal vallen. Houd geloof en vertrouwen!

23:23   Geloof en vertrouwen heb je nodig om dat wat je wilt te kunnen manifesteren. Je bent omringt door verlichte meesters en engelen die je graag helpen om jouw angstige, onzekere en negatieve gedachten los te laten en te helen. Maak ruimte voor vertrouwen en liefde!

03.03   Vanaf nu gaat het voorwaarts met je

04.04   Het is nu de tijd om een project concreet te maken en ermee te beginnen 06.06 Maak gebruik van de beschikbare hulp en werk samen met anderen 07.07 Bekijk je eigen doen en laten vanuit een hogere spirituele lens

08.08    Vertrouw het proces en volg je innerlijke intuïtie

09.09   Een bepaalde fase wordt beëindigd

10.10    Iets nieuws begint, bereid je daarop voor

00.00    De Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad direct op te volgen.

De betekenis van engelen getallen met 3 of meer cijfers

Wanneer je steeds een getal tegenkomt wat niet staat voor een meestergetal of een tijdstip en waarvan je graag wilt weten wat het betekent, dan kan je het volgende doen: Zoek van elk cijfers eerst los te de betekenis op. Wanneer je dit hebt gedaan dan leg de betekenissen van de getallen bij elkaar. Wellicht is de boodschap je al direct duidelijk wanneer je de betekenissen bij elkaar ziet liggen, maar wanneer dit niet zo is vraag dan je engelen om hulp. Hoe je dit kunt doen vertel ik je hieronder.

Voor je begint vraag aartsengel Michael om je te beschermen en vraag hem alleen zuivere engelen energie door te laten. Wanneer je dit doet dan weet je zeker dat de boodschap en de uitleg van de getallen die je intuïtief zult ontvangen ook echt van je engelen komt. Hierna vraag je of de engelen je willen laten voelen en willen laten weten wat ze met de cijfers die aan je verschijnen bedoelen. Voel wat er binnen komt

Kijk dan nog eens naar de getallen waarvan je de betekenis wilt weten en schrijf ze eventueel op. Voel wat er dan bij je binnen komt wanneer je de getallen op schrijft of er nog eens naar kijkt. Sta ervoor open, het kan van alles zijn. Engelen komen soms met de meest onverwachte dingen en de meest onverwachte boodschappen. Laat je hoofd en je gedachten die er een oordeel over hebben zoveel mogelijk gaan en voel. Ook kan het zijn dat er via een ingeving of een inzicht een boodschap bij je wordt gebracht.

Soms helpt het ook alles wat je voelt en binnen krijgt op te schrijven. Schrijf alles op wat je voelt en wat er in je opkomt. Wanneer daarna de informatiestroom van je engelen stopt dan lees je alles wat je opgeschreven hebt nog eens rustig door. Soms is de boodschap gelijk duidelijk en soms niet, laat het dan even landen. Bedank je engelen voor hun boodschap en neem dan even afstand. Ga even iets anders doen en pak je aantekeningen er later weer bij. Lees je aantekeningen dan nog eens rustig door, vaak komt de boodschap dan alsnog binnen.

Raak vertrouwd met de engelen

Wees niet teleurgesteld wanneer het niet in één keer duidelijk wordt wat de engelen je nu willen vertellen of wanneer het niet gelijk lukt de boodschap door te krijgen. De engelen geven hun boodschappen vaak meerdere keren net zo lang totdat wij ze hebben opgemerkt en begrijpen. En het helpt echt om te oefenen met het communiceren met engelen door hen vaker te vragen je iets te vertellen of te laten voelen wat ze je willen vertellen.

Engelen communiceren op een hele subtiele manier waardoor het vaak in begin lastig kan zijn hun manier van communiceren op te merken of onder de knie te krijgen. Wanneer je de manier van jouw engelen eenmaal gevonden hebt dan zal je zien dat het steeds makkelijk gaat! Je raakt zo vanzelf vertrouwd met de manier waarop de engelen tegen je praten en met jou communiceren.

Tekens van engelen

Engelen getallen zijn tekens en boodschappen van engelen. Naast engelen getallen zijn er dan ook nog veel meer tekens die de engelen je kunnen geven. Engelen geven tekens om te laten weten dat ze bij je zijn en er voor je zijn. Of omdat ze je graag iets willen laten weten. Wanneer je engelen om hulp vraagt is de kans dat ook groot dat een antwoord te krijgen via tekens of getallen. Wat voor tekens geven de engelen nog meer? Engelen zijn creatieve wezens die zich op vele manieren kenbaar maken en jou iets kenbaar willen maken wanneer je voor ze open staat. Hieronder vind je een korte uitleg van alle andere engelen tekens.

Veertjes op je pad

Vind jij regelmatig witte veertjes? Via veertjes laten engelen weten dat ze bij je zijn en je graag willen helpen. Weet dan dat er engelen om je heen zijn wanneer je veertjes vind! En vertrouw op het gevoel wat een veertje je geeft wanneer je blik er op valt. Dit gevoel is je intuïtie. Via je intuïtie komt er dan vaak een boodschap binnen wanneer je een veertje vindt. Dit kan een vertrouwd gevoel zijn, een bevestiging of een boodschap kortom vertrouw op je eigen gevoel.

Muntjes

Wanneer je regelmatig muntjes vindt en muntjes tegenkomt op de meest onverwachte plekken bedank je engelen dan voor hun aanwezigheid en hun teken. Engelen laten via muntjes weten dat ze er voor je zijn. Vertrouw dan ook op je engelen en weet dat ze voor je klaar staan en je ze altijd om hulp kan en mag vragen.

Regenbogen

Engelen laten ook via regenbogen weten dat ze er zijn! Kom jij op een onverwachte plek een regenboog tegen of voelt het alsof een regenboog voor jou lijkt te zijn en voor jou bedoeld was, vertrouw daar dan op! Luister dan naar je intuïtie en je gevoel wanneer je de regenboog ziet. De engelen willen je dan wat laten weten.

Boodschappers

Engelen geven ons hier op aarde regelmatig boodschappen via menselijke boodschappers. Dit kan zijn via iemand die je al heel lang kent en die precies de woorden zegt die je op dat moment nodig had of het kan een engel in mensengedaante zijn die je wat komt meegeven.

Dromen

Engelen communiceren graag met ons wanneer we slapen. Wanneer we slapen is ons hoofd rustig en kunnen de engelen ons dan ook beter bereiken. Dit komt doordat onze gedachten dan niet in de weg zit en we volledig in contact staan met ons hart. Wanneer je een engelen droom mag ervaren waarin een engel je iets vertelt, neem de boodschap dan in ontvangst!

Interessant he? Wil je nog meer interessante blogs lezen? Lees dan hier lekker verder.