Welke spirituele stromingen zijn er?

In de wereld van de spiritualiteit zijn er heel veel spirituele stromingen. Stromingen die door diverse landen worden gevolgd. Maar ook in Nederland zijn er diverse stromingen doordat mensen vanuit het buitenland deze bij ons introduceren. In diverse blogs zal ik een aantal stromingen uitgebreid uitleggen. Op deze pagina kun je de verkorte versie van de stromingen vinden. Er zullen nog geregeld aanvullingen komen, dus kom geregeld even een kijkje op deze pagina nemen.

Kijk ook eens naar de Spiritualiteitsgids! Hierin staan alle spirituele begrippen kort en bondig uitgelegd.

Religie of spiritualiteit?

Religie en spiritualiteit liggen dicht bij elkaar. In de strikte betekenis is het “bewustzijn’, de menselijke ziel of het menselijke innerlijk.

Spiritualiteit is echter steeds meer gaan betekenen dat iemands beleving meer persoonlijk, minder dogmatisch en meer pluralistisch (Pluralisme verwijst doorgaans naar het naast elkaar bestaan van verschillende sociale en culturele groepen binnen een samenleving) is, met meer openheid voor nieuwe ideeën en invloeden, dan het geloof van de gevestigde religies.

Oosterse spiritualiteit

 • Soefisme
 • Jaïnisme
 • Vaishhnanisme
 • Hare Krishna-beweging
 • Bhagavad gita
 • Sikisme
 • Taoïsme
 • Zen
 • Meditatie

Westerse esoterie

 • Vrijmetselarij
 • Theosofie
 • Antroposofie
 • Hermetica

Moderne spiritualiteit

 • New Age
 • Drücca
 • Wicca
 • Sjamanisme
 • Kaballa
 • The Secret
 • Holisme
 • Religieus Humanisme
 • Hermetische mysterie traditie

Soefisme

Het soefisme vindt zijn oorsprong in de Islam. Het is ontstaan in de achtste eeuw. Het doel is om zo dicht mogelijk bij God te komen, waardoor inzicht en wijsheid verkregen kunnen worden. Soefi’s proberen dit te bereiken door ascetisch (zonder genoegens) te leven en door gemeenschappelijke ceremonieën te houden.

Soefisme is een spirituele levenshouding die je kan helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en ons ware wezen te ontdekken. Soefisme is universeel omdat het de mystieke kern van alle religies eert als inspiratiebron. Het is een religie, filosofie, psychologie en meer dan dat: het is voedsel voor de ziel.

Jaïnisme

Stay tuned, hier komt zo snel mogelijk alle informatie over Jainisme.