Het Soefisme is ontstaan in de achtste eeuw. Het doel is om zo dicht mogelijk bij God te komen, waardoor inzicht en wijsheid verkregen kunnen worden. Soefi’s proberen dit te bereiken door ascetisch te leven en door gemeenschappelijke ceremoniën te houden. 

Beginsel om goddelijke liefde en kennis te verkrijgen door een persoonlijk verbond aan te gaan met Allah. Soefisme heeft een aversie tegen traditionele theologische wetten en redeneringen. Ze doen veel aan gebedsmeditatie en gaan er vanuit dat een patiënt zo tot genezing komt. 

Psyche (mind) heeft 5 aspecten:

* denkvermogen dat gedachten en beelden schept

* de rede (beoordelingsvermogen)

* geheugen

* de wil

* ego

Welke stappen kun je nemen?

Belangrijk is om te ‘ont’leren. Dit begint met je te verplaatsen in het standpunt van anderen. De tweede stap is het goede te zien in het slechte en omgekeerd. Tegenstellingen blokkeren de geest, daarom moet je er boven uit stijgen. De volgende stappen zijn je geest zuiveren van de illusie van het onware ego waarmee we onszelf vereenzelvigen, en van vormen. Je moet leren het abstracte te ervaren. Als we zover zijn dat we onze hartkwaliteit kunnen cultiveren dan is onze geest tot rust gekomen. En dat resulteert in “spirituele bereiking”. Dan ontdekken we dat grenzeloos geluk ons geboorterecht is, uit die bron zijn we voortgekomen. 

Zelfverwerkelijking is het doel. 

Want boven alles is het soefi-pad een pad van eigen ondervinding. Het is géén religie, maar een levenspad. Muziek, dans en poëzie spelen een belangrijke rol in het Soefisme.

Meer weten over spiritualiteit? Lees dan mijn spiritualiteitsgids waarin ik heel veel dingen bespreek!