Vier edele waarheden

Hoe veel verschillende stromingen er in het Boeddhisme soms zijn, het komt altijd neer op de Vier edele waarheden. Wanneer je deze regels naleeft, dan zul je verlicht raken. Het einddoel van deze vier regels is blijvend geluk.De eerste edele waarheid is: Er is lijden

Er zal altijd lijden zijn. De dood hoort bij het leven dus er zullen altijd mensen om je heen overlijden. Je kunt vallen en pijn hebben. Je kunt ruzie hebben met je beste vriend. Er is altijd iets waar je ongelukkig van wordt. De mens kan zichzelf bevrijden van het lijden. Lijden wordt in het boeddhisme verklaard uit de Wetten van Dharma. 

De waarheden worden edel genoemd omdat het universele waarheden zijn. Ze gelden voor ieder wezen, ongeacht status, afkomst of dat ze rijk of arm zijn. De tweede edele waarheid is: Er is een oorzaak voor het lijden

Het lijden wat ons overkomt moeten we eerst eens goed bekijken. Veel van ons lijden komt voort uit begeerte. Er zijn volgens Boeddha 3 vormen:

* Verlangen naar zintuiglijke ervaringen. Meer comfort, genot en weelde. Van het één naar het ander. Maar dit is inherent aan het leven. 

* Manifestatiedrang. Het verlangen om onze talenten te realiseren en onszelf te verwerkelijken.

* Vernietigingsdrang. Het verlangen om juist niet (meer) te willen hebben of te zijn. Al onze problemen komen voort uit onwetendheid. De derde edele waarheid is: De waarheid van de beëindiging van het lijden.

Bij de derde waarheid neemt je ego het over van de werkelijkheid.

Wanneer we onze denkbeelden los kunnen laten krijgen we verlossing. Dit heet Nirvana. Nirvana is een gemoedstoestand die iedereen kan bereiken. Een staat van vreugde, vrij van negatieve of verstorende emoties. Alles wat voorheen problemen of blokkades veroorzaakte is verdwenen. Door te mediteren kun je deze staat bereiken. Soms voor even en soms kun je een staat van verlichting bereiken die ervoor zorgt dat samsara eindigt.De vierde edele waarheid is: het achtvoudige pad maakt een einde aan het lijden.

Dit is het achtvoudige pad waar ik apart een blog over heb geschreven. Het pad leidt van Samsara naar Nirvana. Het is een pad van meditatie, moraliteit en wijsheid. 

Er schuilt diep geluk in gelijkmoedigheid, rust en het volledig omarmen van het Veranderlijke leven.