Wat zijn de 12 universele wetten?

Hieronder vind je een opsomming van de 12 Universele Wetten. Sommige mensen spreken over 7 wetten, anderen over veel meer wetten, maar het meest universele zijn de 12 wetten.

1. Wet van Goddelijke Eenheid

Alles in het Universum is verbonden. Alles is energie. De mens, dieren, planten en mineralen. Alles is samen één. Alles samen vormt het Universele Bewustzijn waaruit het Universele Denken ontstaat: de Universele Geest. Alles wat we doen, zeggen, denken en geloven heeft invloed op anderen en het universum om ons heen.

De Universele Geest wordt ook wel Prana Chi (Qi) of Levensenergie genoemd. Iemand die kalm, stabiel en ontspannen is, kan hogere vormen van informatie ontvangen uit deze Universele Geest. In stilte hoor je meer. En wanneer je positief en opgewekt bent, vibreer je in een hogere frequentie.

We kunnen niet alleen informatie ontvangen, wij kunnen ook met ons denken scheppen. Wij zijn mede-scheppers. De sleutel is dat je creëert vanuit het huidige moment, de enige mogelijkheid om te scheppen.

2. De Wet van Trilling/Vibratie

Alles in het universum is in beweging. Alles heeft zijn eigen unieke trillingsfrequentie, zo ook jouw gedachten, gevoelens en verlangens. De wet van trilling stelt dat alles beweegt, trilt en reist in cirkelvormige patronen. Ieder geluid, elk ding en zelfs gedachten hebben hun eigen vibratie-frequentie. Als dingen langzaam trillen dan hoor je geen geluid. Als ze iets hoger trillen dan hoor je een lage toon, daarna hogere tonen en als de trilling te hoog is dan kunnen wij deze niet meer horen.

Fysieke voorwerpen, zoals een tafel, trillen heel langzaam. daarom ervaren wij ze als vast. Ook kleuren hebben een eigen trilling. Rood heeft een lagere trilling dan violet. Als mens heb je ook je eigen unieke trillingsfrequentie.

Belangrijk om te weten:

  • Negativiteit verlaagt je trilling en positiviteit verhoogd je trilling
  • Trillingen beïnvloeden niet alleen jezelf, maar ook anderen
  • Hogere frequenties verteren en veranderen lagere trillingen. Liefde overwint alles!
  • Wat met een sterke emotie gewild wordt, zal zich manifesteren
  • Wanneer je je naar een hogere trilling verplaatst ervaar je niet meer wat op een lager niveau werd beleefd.

Wanneer je deze wet begrijpt en toepast leer je hogere lichtfrequenties in je bewustzijn te integreren, wat zorgt voor een transformatie. Dit toegenomen licht kun je zien in de aura rondom een persoon.

3. Wet van Actie

De wet van actie moet worden toegepast om ons mensen de dingen op aarde te laten manifesteren. Daarom moeten we acties ondernemen die onze gedachten, dromen, emoties en woorden ondersteunen. Dit kun je doen door doelen te stellen en een concrete planning te maken hoe je deze doelen gaat behalen. Belangrijk hierbij is dat wat je van binnen verlangt, ook omzet in daden. Hierdoor zijn je daden helemaal in lijn met je intentie en gevoel.

In de vijfde dimensie kun je manifesteren door je gedachte vanuit liefde uit te drukken. Hier op aarde is de dichtheid groot en zullen je gedachten gepaard moeten gaan met een handeling. Vaak hebben wij niet genoeg vertrouwen en geloof in onszelf en ondernemen daarom geen actie. Belangrijk is om datgene wat je van binnen voelt en verlangt, ook omzet in daden. Dan werkt de Universele kracht door jou heen en word je een ware mede schepper. Het vereist van ons dat wij doelen stellen en deze ook nastreven.

Tips

● Volhard in je geloof en blijf trouw aan je droom
● “Vraag en het zal je gegeven worden” moet een werkelijkheid worden in je leven
● Onderneem actie en richt je wil en emotie op datgene waarvan je wilt dat het werkelijkheid wordt

Hoe meer Licht iemand opneemt in zijn bewustzijn, hoe hoger zijn frequentie en hoe groter de macht van die persoon om dingen op basis van gedachtekracht te manifesteren.

4. De Wet van Overeenstemming/Correspondentie

De wet van overeenstemming stelt dat iedere verandering in energie van invloed is op alle energieën. Door harmonie te vinden met het één, ontstaat overeenstemming met het ander. Ons leven, onze wereld en onze werkelijkheid zijn een spiegel van wat er binnen in ons afspeelt. Niets in het universum staat op zichzelf of is geïsoleerd. De wereld is holografisch en ieder deel bevat het geheel. Het is het principe “zo boven zo beneden”. Elke cel in ons lichaam bevat intelligentie en het hele patroon van ons wezen.

Daarnaast bestaan alle lagen van het Universum gelijktijdig in ieder moment van de ruimte en tijd: de 12 verschillende dimensies van het universum, de toekomst, heden het het verleden, onze fysieke, mentale en spirituele lagen.

Veranderingen in een laag beïnvloeden alle andere lagen. En aangezien wij ook deel hiervan zijn, hebben de beslissingen van de mensheid invloed op het heelal. Zo belangrijk zijn wij. Alles wat we doen, zeggen of geloven beïnvloedt onmiddellijk al het andere.

Wanneer je dit daadwerkelijk beseft, begint er macht in het denken en het hart te groeien.

Naar binnen gaan stelt je in de gelegenheid om de geest te verbinden met andere lagen en dimensies van de werkelijkheid, want het is hier dat de ziel zich met het AL verbindt. Als deze verbinding is gemaakt, keren alle macht en kracht terug.

5. De Wet van Oorzaak en Gevolg

Niets gebeurd bij toeval en wij hebben de vrijheid om zelf te kiezen. Deze wet stelt ons verantwoordelijk voor onze daden. Ieder gedrag resulteert in positieve of negatieve gevolgen.

Het leert ons meesterschap te ontwikkelen. Het vergt bewustzijn om te zien wat wij zelf gecreëerd hebben en welk gedrag ons in de weg staat. Het leert ons ook heldere doelen te stellen. Onze wil te gebruiken, maar ook om onszelf en anderen te vergeven.

Hoe hoger het niveau van bewustzijn, hoe hoger de lessen (proeven) die wij krijgen aangereikt door ons Hogere Zelf, bedoeld om ons naar meesterschap te brengen.

Het leert ons om dichter bij onszelf te komen, want het vergt bewustzijn en zelfreflectie om te kunnen zien wat je zelf hebt gecreëerd en welk gedrag je aan mag passen om een ander resultaat te krijgen.

6. De Wet van Compensatie

“Alles wat je geeft, ontvang je terug”

De Wet van Compensatie stelt dat wat je geeft, je ook zult ontvangen.

Daar is voor nodig dat je overtuigd bent dat er genoeg is om te delen. Schaarste bestaat niet. Deze wet leert ons ook van onszelf te houden, want hoe meer liefde je hebt voor jezelf, hoe meer liefde je kunt geven aan de ander. Als je in volle overgave en met je hart geeft, dan zul je het ook in tienvoud terug krijgen.

Geduld is hierbij de sleutel. Wacht en de geschenken zullen je worden geopenbaard. Om deze wet voor je te laten werken moet je eerst loskomen van het schaarste bewustzijn en overtuigingen.

Leer alle angsten los te laten die tegen je zeggen dat er niet genoeg is.

Let op: wie te veel geeft en daarmee denkt goed bezig te zijn, zit er flink naast. Je bent dan aan het overcompenseren, wat zorgt voor een disbalans.

7. De Wet van Aantrekking

“Alle gedachten, handelingen en woorden die we uitzenden trekken we aan”.

De Wet van Aantrekking (Law of Attraction) laat zien hoe we de dingen, gebeurtenissen en mensen creeren die in ons leven komen. Onze gedachten, gevoelens, woorden en acties produceren energieën die op hun beurt weer dezelfde energie aantrekken. Dit geldt zowel voor positieve als negatieve energieën. Hetgeen we buiten onszelf waarnemen vormt als het ware een spiegel van onze binnenwereld. Deze Universele Wet leert ons ook dat we onze realiteit kunnen veranderen door onze intentie kracht te gebruiken, door onze gedachten bewust en onbewust te sturen.

De Wet van Aantrekking werkt op basis van trillingsfrequenties. De wet stelt dat hoe hoger jouw trillingsfrequentie is, hoe meer overvloed, geluk en welvaart je leven binnenstroomt. Door deze trillingsfrequente te verhogen, verhoog je ook de kans op een positief resultaat.

YOU CAN BE, DO OR HAVE ANYTHING THAT YOU DESIRE

Er zijn vele boeken over deze wet geschreven. Wil je hier meer informatie over vinden, lees dan mijn blog hierover.

8. De Wet van Voortdurende omzetting van Energie

“Jij hebt de vrije wil om de omstandigheden in jouw leven te veranderen”

De Wet van Voortdurende omzetting van Energie is krachtig. Deze wet geeft iedereen de mogelijkheid om de omstandigheden in het leven te veranderen. Dit kun je doen door hogere trillingen te gebruiken, zodat lagere trillingen transformeren. Dit kun je doen door je over angstige en beperkende overtuigingen heen te zetten, met name negatieve gedachten over jezelf en anderen. Vergeef jezelf en anderen voor de misstappen uit het verleden.

Deze wet stelt dat alles om ons heen voortdurend in beweging is. Je kunt al deze veranderingen niet zien omdat veel van hen op cellulair of atomair niveau bestaan. Maar ze gaan toch door.

9. De Wet van Betrekkelijkheid/Relativiteit

De Wet van Betrekkelijkheid/Relativiteit stelt dat alles alleen maar gaat over de neutraliteit van de dingen als je ze op zichzelf beschouwt. Het is net wat voor betekenis je er zelf aan geeft en waarmee je het vergelijkt.

Deze wet leert ons dat we geen objectieve zaken waarnemen, enkel verhoudingen ten opzicht van elkaar. Deze wet wordt begrepen door je te beseffen dat niets goed of fout is, warm of koud is, totdat je het vergelijkt met iets anders. Alles is dus neutraal.

10. De Wet van Polariteit

De Wet van Polariteit laat ons zien dat er altijd twee uitersten van dezelfde soort energie zijn. Zo heeft alles 2 polen, 2 tegengestelden, Noord-Zuid, zwart-wit, hoog-laag, zout-zoet en boven-onder. Deze wet helpt ons om als we in het spectrum va de ene pool zitten te kiezen om te verschuiven richting de andere pool. Doorschieten van het ene uiterste van de pool naar het andere uiterste zorgt vaak niet voor het gewenste resultaat, maar balans vinden tussen de polariteiten wel.

Door jezelf regelmatig voor te houden dat uit alle negatieve dingen iets positiefs komt, kun je je veerkracht in moeilijke tijden verbeteren.

Echt inzicht in de Wet van Polariteit resulteert in de verzoening van schijnbaar tegengestelden. Oftewel de schijnbaar tegengestelden gaan samenwerken, waardoor de tegengestelden transformeren in eenheid.

11. De Wet van Ritme

De Wet van Ritme stelt dat alles in het leven komt, even blijft en daarna weer verdwijnt. Het gaat over de grote periodieke bewegingen, zoals de seizoenen, eb en vloed, dag en nacht. Deze wet leert ons dat we kunnen berusten in het feit dat deze fase ook zal overgaan en dat er een nieuw ritme aan zal breken. Houd je niet van de winter, dan weet je dat deze zal ophouden en dat de lente zal aanbreken. Alles is voortdurend in beweging. Alles verandert voortdurend. Ook in je eigen lijf. Lichaamscellen vernieuwen continu.

Alles dat leeft is gericht op groei. Groei verloopt echter niet in een rechte lijn. Ieder ontwikkeling heeft diverse fases, die elkaar ritmisch afwisselen. Er zijn periodes van chaos en van ordening. Sprints worden gevolgd door terugval. Waarna er herstel plaatsvindt dat uiteindelijk zorgt voor integratie en progressie.

Groei lijkt nog het meest op een spiraal. De ene fase is hierbij niet beter of slechter dan de andere fase. Ook al voelt het soms voor ons anders. Chaos, stilstand of terugval voelen wij voorals als negatief. Terwijl deze fases belangrijk zijn om te groeien. Hoe meer je in staat bent deze patronen te (h)erkennen, hoe makkelijker het wordt om met het natuurlijke ritme mee te bewegen. Hierdoor zal je leven in een flow terechtkomen.

12. De Wet van Geslacht

De Wet van Geslacht gaat over het in evenwicht brengen van de mannelijke (Yang) en de vrouwelijke (Yin) energie in ieder levend wezen. Deze twee krachten zijn complementair aan elkaar en hebben elkaar nodig. Het gaat hier weer om het vinden van de balans. Dit kan op fysiek, mentaal en spiritueel vlak. Om jezelf echt te leren kennen moet je je mannelijke en vrouwelijke energie uitleven en dan zal deze wet je helpen je dromen werkelijkheid te maken.

Deze wet vormt de basis voor de hele schepping. De spirituele ingewijde moet de mannelijke en vrouwelijke energieën ín zichzelf of zichzelf in evenwicht brengen om een meester en een ware medeschepper te worden.